Междисциплинарные исследования в науке и образовании
Электронный научный журнал
Междисциплинарная Академия Наук Украины

Общественная организация ученых Украины   

Междисциплинарная Академия Наук Украины

Міждисциплінарна Академія Наук (МАН) 

Официальный сайт!

http://man-ua.edukit.kiev.ua/

Междисциплинарные исследования в науке и образовании

Междисциплинарные исследования в науке и образовании

Лебедев С.А. Философия науки: Словарь основных терминов. — М.: Академический Проект, 2004. — 320 с. (Серия «Gaudeamus»)

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ - организация исследовательской деятельности, предусматривающая взаимодействие в изучении одного и того же объекта представителей различных дисциплин. 

Социологический опрос!

Считаете ли Вы междисциплинарную науку как отдельную науку в Паспорте специальности ВАК Украины (России, странах СНГ)? Ответьте пожалуйста! Ответ отнимет у Вас только время перехода на новый сайт МАН http://man-ua.edukit.kiev.ua/

Дискуссии

Педагогические науки
Методи використання відео матеріалів на практичних заняттях з англійської мови
Тищенко М.А. 1

1. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Викладач

Резюме:

Серед тих проблем, які науковці розв’язують на теоретичному та експериментальному рівні в галузі методики викладання іноземних мов, комунікативна компетенція та способи її досягнення є однією з найбільш актуальних. Сучасні інтерпретації комунікативної компетенції ототожнюються з визначенням американського вченого Д. Хаймза, згідно з яким, комунікативна компетенція – це те, що потрібно знати мовцеві для здійснення комунікації в культурозначимих обставинах. Оволодіти комунікативною компетенцією англійської мови, не перебуваючи в країні, де цією мовою спілкується більшість населення, справа дуже не легка. Тому викладачу дуже важливо під час практичних занять створювати реальні та уявні комунікативні ситуації, які можливо спланувати та реалізувати використовуючи різні дидактичні методи (рольові ігри, дискусії, творчі проекти тощо) та потенціал сучасних інформаційних технологій. Не менш важливим є завдання залучати студентів до культурних цінностей народу, мову якого вони вивчають. Для реалізації такої задачі велике значення має використання автентичних матеріалів (графічних малюнків, текстів, аудіо та відео матеріалів). Перевагою сучасних підручників з англійської мови, за якими навчаються студенти вищих навчальних закладів України, є їх насиченість країнознавчою інформацією (біографії відомих діячів культури та науки, рекламні оголошення, інформаційні листи тощо), оскільки вся ця інформація відбирається на методичному рівні з урахуванням віку та інтересів студентів та є найбільш наближеною до життєвих реалій сьогодення.

Ключевые слова: Методи використання відео матеріалів на практичних заняттях з англійської мови


Библиографическая ссылка

Тищенко М.А. Методи використання відео матеріалів на практичних заняттях з англійської мови // Междисциплинарные исследования в науке и образовании. – 2012. – № 1 K;
URL: mino.esrae.ru/158-1025 (дата обращения: 08.05.2021).


Просмотры статьи

Сегодня: 197 | За неделю: 197 | Всего: 1249


Сайт работает на RAE Editorial System
Проверить тИЦ и PR

Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 2012-2021 Весь материал, представленный на сайте http://mino.esrae.ru/ (http://es.rae.ru/mino/) взят из доступных отрытых источников и прислан авторами сайта. Авторы несут полную ответственность за содержание и оформление материалов. В случае необходимости или по сомнению по первому требованию АВТОРЫ должны представить АКТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ, что в представленном материале нет государственной тайны. Любая информация представленная здесь, может использоваться только в ознакомительных научных целях. Входя на сайт вы автоматически соглашаетесь с данными условиями. Ни администрация сайта, ни хостинг-провайдер, ни любые другие лица не могут нести ответственности за использование материалов. Все права на публикуемые аудио, видео, графические и текстовые материалы принадлежат их владельцам. Если Вы являетесь автором материала или обладателем авторских прав на него и против его использования на сайте, пожалуйста свяжитесь с нами redaktor_mino@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право проверить статьи на наличие плагиата и отклонять доклады, не соответствующие требованиям.